Planetárium o čínském vynálezu střelného prachu a některých ukrytých významech Karlova mostu

12. květen 2019

Historie střelného prachu: sinolog Vladimír Liščák - Ukryté významy Karlova mostu. Hypotézy kolem data : historik astronomie Zdislav Šíma (repríza) - Objevy a události - Mýty, omyly a novinky astronomie: Vesmír se rozpíná rychleji

V úvodním přehledu zajímavostí se mimo jiné dozvíte o nálezu pozůstatků dřevěného dlabaného člunu v řece Dyji v Břeclavi a snaze britských vědců využít tepla z vysoce radioaktivního americia k výrobě elektrického proudu při vesmírných misích. (1:08)

Nejstarší historie střelného prachu

Logo

Jak sami říkají, Číňané dali světu tzv. Čtyři velké vynálezy – to je terminus technicus, kterým se v čínské kultuře označuje kvarteto vynálezů, zahrnující především kompas a střelný prach, ale také výrobu papíru a tisk, případně i knihtisk. My jsme se věnovali nejvýbušnějšímu z těchto čtyř čínských vynálezů, střelnému prachu - a také nejrůznějšímu využití, které pro něj Číňané v průběhu staletí vymysleli.

Do nejstarší historie střelného prachu jsme se vydali se sinologem Vladimírem Liščákem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Jak podotýká, objevitelé střelného prachu si zpočátku jeho význam a široké možnosti využití neuvědomovali. Nějakou dobu dokonce trvalo, než si ho všimli – jinak obvykle velmi bystří – generálové a válečníci. (4:43)

Mýty, omyly a novinky astronomie, kniha měsíce a soutěž

Miroslav Zimmer se ve své pravidelné rubrice věnuje rozpínání vesmíru, které se stále zrychluje - a vědci tento rozpor zatím nedovedou vysvětlit. (21:32)
Představíme vám také naši „knihu měsíce“, o kterou si budete moci zasoutěžit. Tentokrát je ve hře publikace mayistky a religionistky Zuzany Marie Kostićové Náboženství Mayů. Soutěžní otázku najdete i na našem webu. (26:13)

Ukryté významy Karlova mostu – Hypotézy kolem data

Karlův most

Jedním z nejznámějších historických monumentů Prahy je vedle Pražského hradu se Svatovítskou katedrálou, Vyšehradu nebo Staroměstské radnice také kamenný most, od roku 1870 nazývaný Karlův. Každý zná jeho stavitelskou a uměleckou hodnotu, možná ale neví o skrytých významech gotického skvostu, který se začal stavět za vlády císaře a krále Karla IV. Most, který byl až do roku 1841 jedinou spojnicí obou pražských břehů, má i svá tajemství, která se týkají čísel, hvězd a slunce. Co je ale náhoda, co přílišná fantazie vykladačů a co skutečný záměr stavitelů?

Svůj skrytý význam měly ve starších dobách prakticky všechny mosty, říká astronom a historik astronomie Zdislav Šíma. (27:15)

autor: frv
Spustit audio