O těžbě štěrkopísku poblíž Terezína bude báňský úřad rozhodovat znovu

Spor o těžbu štěrkopísku

Český báňský úřad zrušil rozhodnutí o dobývacím prostoru pro těžbu štěrkopísku poblíž Počapel u Terezína. Soukromá firma tam chce na zhruba padesáti hektarech vytěžit téměř pět a půl tisíce kubíků štěrkopísku.

Má jít o pokračování těžby ze současné lokality Nučničky. Proti stanovení dobývacího prostoru Počaply se odvolalo město Terezín, pod které toto místo patří.

Město argumentovalo například negativním vlivem těžby na hladinu spodních vod. Český báňský úřad ovšem rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru zrušil kvůli dalším námitkám města, které se týkaly rozhodování dalších úřadů.

„První stanovisko bylo stavebního úřadu a v průběhu odvolacího řízení byl odstraněn problém s územním plánem,“ vysvětlil mluvčí úřadu Bohuslav Machek.  

Obvodní báňský úřad v Mostě teď má účastníky řízení s doplněnými stanovisky úřadů seznámit. Pro samotnou těžbu, kterou firma plánuje podle dokumentace EIA spustit v roce 2024, musí ještě od báňského úřadu získat povolení k těžbě.

Záměr těžit u Terezína písek se objevil už v 90. letech. Mělo jít ale o těžbu přímo na litoměřické kotlině, tedy v prostoru mezi Terezínem a Litoměřicemi u břehu Ohře. I tehdy město upozorňovalo, že těžba písku v takové blízkosti nejen ovlivní spodní vody, ale může ohrozit i samotnou stabilitu systému pevnostních valů a chodeb.

Spustit audio
autor: směna ČRo Sever|zdroj: ČTK

Související