Nové komunitní centrum Živý dům teplických salesiánů v Trnovanech má pomoci dětem a mladým lidem

21. červen 2024 11:57

Salesiáni otevřeli v Teplicích nové komunitní centrum - takzvaný Živý dům. Děti a mladí lidé tam můžou trávit volný čas nebo dostat rady ve složitých životních situacích. Přestavba vybydlené budovy bývalých jeslí ve čtvrti Trnovany trvala necelé dva roky. Řád salesiánů v Teplicích působí přes třicet let. 

Živému domu požehnal litoměřický biskup Stanislav Přibyl

Majitelem Živého domu a hlavním investorem přestavby za 97 milionů korun je Salesiánská provincie.

„Tady v živém domě je volnočasové středisko pro děti a mládež, nízkoprahové centrum pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„To středisko volného času, si myslím, že navštíví v průměru tak přes dva tisíce dětí, takže když přijdou, jdou si třeba na kroužek nebo využijí tady tu hernu, kde můžou jen tak klábosit, můžou si tu hrát deskovky, můžou si popovídat s jakýmkoli pedagogem tady,“ říká Linda Vršatová, která zajišťuje finance pro salesiánské středisko v Teplicích.

Do Živého domu se přemístily aktivity z dalších částí města, zůstává jen nízkoprahový klub v prosetickém sídlišti.

„Primárně chceme tady zůstat pro ty děti a mládež, pro které jsme tuhle budovu zřizovali, pro ty děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, pro děti z chudších poměrů a tak podobně. Ale nicméně vzhledem k tomu že pokles dotací bude téměř o polovinu, možná i víc, tak zavádíme i nové skupinové uzavřené kroužky, které budou placené, máme v plánu otevřít i nějaké skupinky pro maminky s dětmi předškolního věku, také ty prostory pronajímat, abychom využili potenciál co nejvíce,“ doplňuje manažerka střediska Pavlína Mašková

Z fary na Zámeckém náměstí se do bytů v Živém domě stěhuje taky šest salesiánů, kteří v Teplicích působí jako kaplani v nemocnici a věznici a pro děti vedou kroužky a tábory.

Spustit audio