Nepřístupné stavby kolem Labe můžete poznat v doprovodu architektů i historiků

27. září 2017
Děčín, Labské nábřeží, domy pod Pastýřskou stěnou

Voda a města – to je téma letošních Dnů architektury. Od pátku 28. září až do neděle 1. října si můžete projít například zastrčenou stavbu Východního nádraží v Děčíně, litoměřické muzeum od šatlavy až po půdu nebo areál vodních děl v Roudnici nad Labem, které sestává z malé vodní elektrárny, slalomové dráhy a rybího přechodu.

Oživování prostoru podél břehů řek i možnost dostat se do jindy nepřístupných tajuplných staveb nabídne první říjnový víkend festival Den architektury. Pořádající spolek KRUH si jako inspiraci pro letošní sedmý ročník, který proběhne od 29. září do 1. října, zvolil téma voda a města. V Ústeckém kraji proběhne zajímavý program v Děčíně, Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Mostě.

Voda a železnice jako symbol oddělení i propojení města – to je pozvánka na sobotu 30. září. Sraz je v 9 hodin před hlavním nádražím v Děčíně u fontány. Historickým motorovým vlakem pojedete směrem na tzv. Triangl s městským architektem Ondřejem Benešem, archiváři a historiky Janem Němcem a Otto Chmelíkem a znalci dopravy Mirkem Záhorou a Vlastimilem Pažourkem.

Vyjedete z děčínského hlavního nádraží, dvakrát překonáte po mostech Labe a jednou Ploučnici, přejedete přes devět viaduktů, projedete tunely nad Kvádrberkem, Spitzbergem a Pastýřskou stěnou. Město uvidíte z úhlů, které nejsou běžné.

Kamenná vyhlídka Labská stráž na vrchu Kvádrberk prochází rekonstrukcí

V sobotu 30. září jste zváni v Děčíně i na další akci: Labe včera, dnes a zítra – levý břeh. Sraz je v 17 hodin u Hladového kamene. O odborný doprovod se kromě jiných postará i znalec vodní dopravy Vlastimil Pažourek. Projdete se po nábřeží a vzpomenete na všechny důležité události, které se tam odehrály.

V sobotu odpoledne jste zváni i na prohlídku s názvem „Hurá dovnitř!“. Čeká vás komentovaná prohlídka první samostatně realizované stavby Josefa Mockera výrazně inspirované gotikou. Jedinečná stavba stojí v Děčíně v místech, kde už Labe pomalu opouští hustě urbanizované jádro města. Je přímo nad řekou, přímo pod tratí, na adrese Pod Svahem 12.

Podrobný program o letošních Dnech architektury najdete na stránkách http://www.denarchitektury.cz/.