NEJ Ústeckého kraje: nejníže položený umělý bod na povrchu Česka

Lom Bílina
Lom Bílina

Severočeský lom Bílina je jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeské doly a.s. Leží v blízkosti Bíliny, Mostu a Teplic. A právě tady se nachází umělý bod, tedy vytvořený člověkem, ne přírodou, s nejnižší nadmořskou výškou na povrchu země v České republice.

Dno hnědouhelného lomu Bílina se nachází ve výšce pouhých 20,4 m n. m. V lomu se těží převážně nízkosirnaté energetické uhlí. Ročně ho v lomu vytěží okolo 8 až 9 milionů tun. Většina zde vytěženého uhlí se používá jako palivo elektrárna Ledvice.

Z historie víme, že původní lom nesl jméno „Velkodůl Maxim Gorkij“. Tzv. otvírka, tedy souhrn činností, kterými se zpřístupňuje a otvírá ložisko přikryté horninami, byla provedena severozápadně od Bíliny. Lom postupně přetěžil důl Aloise Jiráska a pokračuje směrem k Mariánským Radčicím.

V průběhu těžby byl přerušen tok Radčického, Lomského a Loučenského potoka i původní přítoky Bíliny. V průběhu těžby musela být také přeložena silnice II/256, která vedla přes Jenišův Újezd a Libkovice – dnes ale vede přes Mariánské Radčice.

V roce 2008 byl schválen plán těžby uhlí na lomu Bílina do roku 2030. Původní limity těžby zasahovaly na vzdálenost 250 metrů od obce Braňany, ovšem současné limity umožnily na žádost obce posunutí o zhruba 400 metrů dále. Obec si také vyjednala ochranu proti prašnosti z těžby v podobě dvou nových lesoparků u Mariánských Radčic.

Spustit audio
autor: Renáta Valešová

Související