Nadprůměrné květnové srážky pomohly zemědělcům. Stále ale panuje sucho

3. červen 2019

Po teplém a extrémně suchém dubnu máme za sebou měsíc s typickými jarními teplotami a především s množstvím dešťů. V Ústeckém kraji přinesly deště závlahu a pomohly i zemědělcům.

Podle měření byl květen teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc – spadlo o 60 % víc srážek oproti průměru z posledních 20 let. Z dat projektu Intersucho vyplývá, že se během květnových dešťů nasytila povrchová vrstva půdy, tedy vrstva do 40 centimetrů, na téměř celém území republiky.

Aktuální stav sucha v České republice.

Problém je v tom, že přeschlá půda mnohem hůř vodu vstřebává a většina vody odtéká. Hlubší vrstvy půdy proto zůstaly na mnoha místech suché. V Ústeckém kraji jde například o  Poohří, zemědělskou oblast na Lounsku a Litoměřicku.

Závlaha přišla právě včas – mnoho plodin tak dostalo impuls k růstu, a i krajina se celkově zazelenala. Meteorologové ale upozorňují, že to může být dočasné. Na červen předpovídají vyšší teploty a méně srážek než je obvyklé. To by se pak výrazněji projevilo především na polích.

Intenzivní zemědělství totiž podle podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy nevyužívá půdu šetrným způsobem. Tím by se dalo v půdě zadržet skoro o polovinu víc vody než teď. Chybí ale konkrétnější legislativa.

Třeba v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu zatím úplně chybí protierozní vyhláška. Zůstává tam prostá formulace že „zemědělec nesmí poškodit půdu“. Zjednodušeně tedy není jasně stanovené, čím a jak jí poškozuje.

Pokud nebude dost vláhy, klesne produkce jak plodin, tak i trávy na pastvinách a zdraží se krmivo pro hospodářská zvířata.

Spustit audio