Mgr. Jan Zrnovský - změny v občanském zákoníku

15. červenec 2013

V pondělí 15. července byl hostem v našem vysílání právník Jan Zrnovský. Bavili jsme se s ním o změnách v novém občanském zákoníku, který začne platit od roku 2014. Na co se máme připravit?

Poslechněte si celý rozhovor z přiloženého audiozáznamu... Pohodu u poslechu Vám přeje Český rozhlas Sever!

Níže naleznete také přepis celého rozhovoru:

Iveta Kalátová, moderátorka: Hostem u nás na severu je magistr Jan Zrnovský, já vás u nás po čase opět vítám. Dobrý den.

Jan Zrnovský, advokát: Dobrý den.

Iveta Kalátová, moderátorka: Už za půl roku, dalo by se říci, začátkem nového roku 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník a my se právě u nás na Severu na toto téma budeme bavit.

Jan Zrnovský, advokát: On ten nový občanský zákoník již platný je, byl schválený v rámci legislativního procesu, jenom byla odložena jeho účinnost.

Iveta Kalátová, moderátorka: Podtitulek by se dal možná nazvat od kolébky až k posledním věcem člověka?

Jan Zrnovský, advokát: Když to řeknu hodně laicky, tak fakticky došlo ke spojení těch základních zákonů, se kterými jsme se běžně stýkali v našem životě občanském, takže jde o občanský zákoník, o obchodní zákoník, o zákon o rodině, o zákon o katastru a o několik desítek dalších zákonů.

Iveta Kalátová, moderátorka: Já jsem někde vyčetla, to jenom tak pro zajímavost, že je to asi kolem 3300 paragrafů? Je to pravda?

Jan Zrnovský, advokát: Je to opravdu kniha, kterou se dá zabít člověk.

Iveta Kalátová, moderátorka: On se vlastně mění po 50 letech?

Jan Zrnovský, advokát: Tak, účinnost toho původního nebo toho současného občanského zákoníku je od roku 1964, takže je to už opravdu přes 50 let.

Iveta Kalátová, moderátorka: Takže už bylo asi na čase to pozměnit?

Jan Zrnovský, advokát: Určitě bylo na čase to pozměnit už v roce 1990, když nastala ta společenská změna zásadní a samozřejmě, že je nutné měnit legislativu podle toho, jakým způsobem se společnost vyvíjí, tedy společenské vztahy formují a zanikají. Je ovšem otázka, jestli ta představa tvůrců nového občanského zákoníku, že fakticky je možné se vrátit takzvaně obloukem do období Rakouska-Uherska nebo do období první republiky, jestli je správná, protože i tehdy byly odlišné právní vztahy, než-li jsou teď, odlišné společenské problémy a odlišné otázky, jak ty problémy vyřešit. Takže, je správné určitě měnit občanský zákoník, to už se mě,o udělat dávno, ale je otázka, jestli ta komplexní úprava tak, jak je teď na stole, jestli je opravdu v pořádku a jestli bude ve prospěch.

Iveta Kalátová, moderátorka: V postkomunistické době dokonce došlo ke kolika asi, ke 40 novelizacím? Takže, ono víceméně už to bylo takové to slepování, takové záplatování, že už k tomu muselo dojít?

Jan Zrnovský, advokát: Určitě. Tam ale problém je v tom, že když bychom řekli konkrétní příklad, tak před rokem 1989 třeba nebylo mít nějakou detailní úpravu společného jmění manželů, protože to nebylo nutné většinou, ten majetek nebyl tak důležitý, respektive ty majetkové vztahy mezi manželi nebyly tak důležité. Ve společenském zřízení, ve kterém, žijeme po roce 1989 je tomu naopak. Ta úprava, která je teď a která i bude po novém roce, je ovšem velice kusá. Protože třeba v Německu v otázce společného jmění věnuje německý občanský zákoník velice detailně a dokonce tam definuje některé věci jako typicky mužské, třeba nářadí. Ty jsou vždycky toho muže v manželství.

Iveta Kalátová, moderátorka: Tam neexistuje, že by mohla být majitelkou žena?

Jan Zrnovský, advokát: Existuje, pokud si to vymíní, takže je to o tom, že je třeba opravdu pozměnit to znění zákona společenským požadavkům, se říká a ta úprava občanského práva, která dosud platí, je v některých věcech opravdu naprosto nedostatečná.

Iveta Kalátová, moderátorka: Říká k novému občanskému zákoníku, který nám začne platit začátkem nového roku magistr Jan Zrnovský, který je hostem u nás na Severu a po písničce se vrátíme k dalšímu bodu, k další změně.

písnička

Iveta Kalátová, moderátorka: Ta změna určitě nastane i co se týče dědických práv?

Jan Zrnovský, advokát: Určitě tam budou velké změny.

Iveta Kalátová, moderátorka: U nás Na Severu si o novém občanském zákoníku povídáme s magistrem Janem Zrnovským. Před písničkou jsme už malinko nakousli změny, které se budou týkat i dědických práv. Tak, odkud začneme?

Jan Zrnovský, advokát: Začneme nějak obecněji. Z celého toho textu vlastně vyplývá jednoznačná priorita ochrany práv jedince a z toho potom vyplývá i nová úprava dědického práva, kdy je vůle zůstavitele, to je tedy toho, kdo po sobě zanechává dědictví jako prioritní, je zvýhodněná a to v tom smyslu, že pokud v současné době třeba zůstavitel mohu tu svojí závěť sepsat pouze v určitých intencích, třeba nemohl tam mít žádnou podmínku typicky, můj syn bude dědit pouze, pokud vystuduje medicínu, tak od nového roku už tyto podmínky budou moci právě být obsaženy v takových listinách. Stejně tak, pokud v současné době existuje institut neopominutelného dědice, což jsou vlastní děti zůstavitele, kteří nemohou být opomenuti v rámci dědického práva. Pokud jsou opomenuti, tak mohou navrhnout, aby soud rozhodl o tom, že závěť, která je opomíjí, je neplatná, tak po tom novém roce budou moci být opomenuti. Fakticky v tom důsledku, abych to řekl co nejjednodušeji, zůstavitel si bude moci naložit se svým majetkem pro dobu smrti, jak chce. Zajímavý institut je tam ten, a to je úplná novinka v českém právu, že bude moci zůstavitel s dědicem uzavřít za svého života takzvanou dědickou smlouvu. Ten rozdíl je v tom, že závěť je vždycky jednostranný právní úkon. Já, Jan Zrnovský, odkazuji, s nikým se nedohaduji, je to moje vůle a tečka. Od nového roku budu moci já, Jan Zrnovský, uzavřít se svým synem dědickou smlouvu o tom, že pokud bude se chovat nějakým předem dohodnutým způsobem, tak bude dědit. Výhodu to má v tom, ta dědická smlouva, že v současné době dědicové žijí až do smrti zůstavitele, doslova, teď to zní opravdu jakoby ošklivě, v nejistotě, jestli svou vůli nezmění, což on může. Pokud bude sepsána dědická smlouva, tak všechny strany té smlouvy budou mít jistotu, že pokud budou plněny podmínky smlouvou stanovené, tak nemůže být taková listina zrušena. Ale jak říkám, tam je možné třeba i jinou podmínku složit v závěti, že třeba dědic bude dědit, pokud se bude starat o mojí nemocnou tetičku, i po mé smrti. V okamžiku, kdy se ten dědic přestane starat o mou nemocnou tetičku, tak nastane situace, že porušil podmínku stanovenou poslední vůlí a v tom případě nemůže dědit, to dědictví by se mělo vracet teoreticky. Mělo by se to vracet jiným dědicům, pokud by existovali, třeba jiným příbuzným. Ono třeba v těch západních úpravách, pokud bychom prostudovali, jak se píší závěti ve Francii nebo v Anglii, tak tam je vždycky alternativní dědic. To znamená, že pokud nebude dědit František, bude dědit Maruška, pokud nebude dědit František ani Maruška, bude dědit ten a ten a s tím se asi budeme po tom novém roce setkávat čím dál častěji.

Iveta Kalátová, moderátorka: No tak, je docela možné, že potom, ta Maruška bude ostřížím zrakem sledovat, zda-li opravdu to tedy splňuje všechny ty požadavky a řekne, tak umře, ale ten se přestal starat o tetu. Tím pádem by to mělo spadnout mně.

Jan Zrnovský, advokát: Přesně tak, zase můžeme očekávat vyšší nárůst sporu, protože samozřejmě může v těch dědických záležitostech jít o velký majetek a ti alternativní dědicové můžou mít velký zájem, aby získali. Bude to jako v Agátě Christie.
písnička

Iveta Kalátová, moderátorka: U nás na severu si povídáme s magistrem Janem Zrnovským o novém občanském zákoníku, dotkneme se úprav nemovitostí.

Jan Zrnovský, advokát: Začneme tím, že ta úprava otázky nemovitosti je podle nového znění občanského zákoníku úplně odlišná, než-li jak jsme zvyklí.

Iveta Kalátová, moderátorka: Takže, všechno je jinak?

Jan Zrnovský, advokát: Všechno je úplně jinak. V současné době se za nemovitost považuje věc, ten hmotný substrát, a to buďto pozemek a nebo budova na té ploše zemské postavená a pevně s ní spojená, dům typicky. Podle současné situace je to jenom to, na co si můžeme sáhnout. Podle nové úpravy to budou věci, na které si můžeme sáhnout, ale i některá práva, která se zapisují do katastru nemovitostí, která se hlavně budou zapisovat do katastru nemovitostí, třeba předkupní právo. Podle nové právní úpravy bude nemovitost jenom idea, představme si to, právo, něco, co fakticky není hmotně nijak vyjádřeno, jenom je to sepsána na kusu papíru. Pro mě to bylo poměrně složité, než-li jsme si to přechroustal.

Iveta Kalátová, moderátorka: Teď si vezměte, jak to bude složité pro vaše klienty budoucí, že určitě tady vás budou vyhledávat. Už teď přemýšlím na nějakém zjednodušujícím obrázku. Další takovou zvláštní úpravou, která přímo není v tom oddíle týkající se nemovitostí, ale jde o obecnou úpravu, je skutečnost, že bude moci být v budoucnu nabývána věc i od nevlastníka, to znamená, když já zaparkuji svoje auto a někdo ho ukradne a ten někdo, ten zloděj ho prodá třetí osobě, tak ta třetí osoba moje auto nabyla řádně a já nemůžu chtít, aby mi mojí věc vrátila. V současné době to je i jinak. V současné době, pokud se zjistí, že ten vůz je kradený, co jsem si já koupil, tak ho musím odevzdat Policii České republiky, ta ho vydá tomu původnímu vlastníku.

Iveta Kalátová, moderátorka: A já, co jsem to koupila od zloděje, tak musím od toho zloděje vymáhat peníze?

Jan Zrnovský, advokát: Tak a zloděj samozřejmě buďto už je ve Valdicích a nebo už někde schovaný, takže to je problém. Samozřejmě, dejme tomu, je to nepříjemné v případě automobilu a ještě o to více nepříjemnější to může být v případě nemovitosti. Když já řádně koupím svůj byt, užívám ho a někdo v rámci podvodného jednání zfalšuje můj podpis, zfalšuje ověřovací razítko toho podpisu a převede moji nemovitost bez mého vědomí na někoho třetího a já nebudu moci po tom třetím chtít, aby moje nemovitost byla moje, protože už bude jeho a nebo si představte, že někdo neznámý přijde s rozhodnutím soudu, že musíte vyklidit jeho nemovitost, ač jste ji řádně před pěti lety zdědila po mamince.

Iveta Kalátová, moderátorka: Tak to mi přijde trošku postavené na hlavu.

Jan Zrnovský, advokát: Ta situace opravdu je, jakoby podle toho nového občanského zákoníku, je to velice nepříjemné, protože preventivně v tomto případě nechrání zájmy vlastníka. Ten vlastník musí podle nové právní úpravy chránit svá práva sám, musí se zajímat o to, jestli to jeho vlastnictví je zachováváno a podle mých informací katastrální úřady budou od nového roku nabízet možnost, že tomu vlastníkovi sdělí, že bylo zahájeno řízení týkající se jeho nemovitosti.

Iveta Kalátová, moderátorka: Tolik náš dnešní host, magistr Jan Zrnovský, se kterým jsme si povídali o novém občanském zákoníku, který začne platit v roce 2014. Je toho moře, co jsme nestihli, ale můžeme tady oba dva slíbit, že se budeme k různým bodům, které nás zajímají, určitě vracet.

Jan Zrnovský, advokát: Určitě.

Iveta Kalátová, moderátorka: Děkuji vám za návštěvu, mějte se moc hezky a budu se brzy u nás na severu opět těšit, na slyšenou.

Jan Zrnovský, advokát: Na slyšenou.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.