Město Ústí nad Labem začne pracovat na novém územním plánu

4. prosinec 2015

Na novém územním plánu začne pracovat město Ústí nad Labem. Rozhodli o tom zastupitelé. Ten současný sice platí jen čtyři roky, ale má řadu chyb a nedostatků. Vyplývá to ze zprávy o uplatňování územního plánu.

Jaké zásadní chyby současný územní plán má?

V stávajícím územním plánu města chybí dopravní koncepce – tedy dlouho diskutovaný systém tunelů a mostů. Už při jeho schvalování v prosinci 2011 zastupitelé určili, že se musí předělat - později tuto koncepci zrušil soud. Ten také zrušil možnost postavit na volné ploše u soudu na Střekově obchodní centrum.

Podle územního plánu nebylo jasné, co tam má být - jestli jen bytové domy nebo i obchodní dům. Byly také rozdíly v grafické a textové části územního plánu a podobných výkladových problémů je tam podle Pavla Nepivody z odboru rozvoje města více.

Dalším nedostatkem územního plánu je příliš mnoho zastavitelných pozemků kolem současné zástavby - nesplňují se předpoklady o nárůstu počtu obyvatel měst a proto nejsou potřeba. Jsou v něm i faktické chyby - některým lidem se například pozemek ke stavbě změnil v zeleň nebo naopak.

Proč se vše nedá řešit postupnými změnami?

Už jen chybějící dopravní koncepce podle zákona vyžaduje pořízení nového územního plánu, ne jen jeho změnu. Navíc nový územní plán by mohl být levnější a i lepší než změny v původním.

Úředníci magistrátu odhadují cenu nového územního plánu podle ceníku komory architektů na 16 milionů korun bez DPH. Cenu je ale potřeba vysoutěžit. Samotný nový plán by potom mohl být hotový za 4-5 let.

Podle Davida Daduče, pověřeného zastupitele z PRO! Ústí, je potřeba mít kromě kvalitního zadání nového územního plánu také dobrého zpracovatele.

„Krok, který se podle mě u toho územního plánu nepovedl, je výběr architekta, který bude pro město ten projekt připravovat. Kdybych si mohl vybírat, šel bych cestou otevřené architektonické soutěže – tak, abychom mohli posoudit předběžné návrhy řešení od různých architektů a město by si vybralo to, co by mu ideálně vyhovovalo.“

Práci na novém územním plánu by si také podle Daduče tentokrát mělo město lépe pohlídat.

Ústí nad Labem - hlavní nádraží

Nový územní plán nabízí nové možnosti…

Po dostavbě dálnice D8 a výstavbě přivaděče z Děčína k dálnici se očekává zklidnění dopravy na silnicích podél levého břehu Labe. Ústí nad Labem také usiluje o tom, aby mělo zastávku vysokorychlostní železniční trati - ve studii této trati s tím podle městského architekta Vladimíra Charváta počítá i investor na české straně - Správa železniční dopravní cesty.

„Potvrzuje zastávku někde v oblasti západního nádraží, saská strana připravuje trasu až sem a je potřeba v rámci dohod mezi Českou republikou a Saskem, abychom navázali na dlouhý tunel pod Krušnými horami a vyústili a využili možnosti vybudování nového nádraží v prostoru západního nádraží. Je to víceméně jisté, že by šlo o tento prostor, je ale možný posun o 200-300 metrů v závislosti na konkrétním řešení,“ vysvětluje Vladimír Charvát.

Podle Charváta by nebylo od věci se vrátit i k regulačním plánům - určují na každé parcele podmínky výstavby - např. vzhled nebo výšku stavby, aby už nedocházelo k architektonickým paskvilům.


autor: hau
Spustit audio