Mart Eslem

Rozhlasový mikrofon ve vysílacím studiu

cestovatel bude hovořit bude o cestovatelích, kteří se sdružují v klubu K7 - navštívili všech sedm světadílů