Mart Eslem

Rozhlasový mikrofon ve vysílacím studiu

fotograf a cestovatel o Albánii a Kosovu