Kyjov, historická brána do lůna Českého Švýcarska, byl původně hornickou osadou

19. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vinný sklep. Kyjovské udolí, České Švýcarsko

Kyjovem vede nejstarší česká naučná stezka – Köglerova. Tabule nás zavedou na Kyjovský hrádek a na další pískovcové skály.

Nejstarší plány krajiny kolem Kyjova jsou už z roku 1571. Další zmínka je z roku 1603 – týká se prodeje dřeva Kamenického panství, váže se ke stavení s názvem Khawhaus.

Pod tímto názvem se skrývá hornický výraz pro domek nad šachtou, nebo jen přístřešek proti nepřízni počasí, česky „kavna“.

První domky byly v Kyjově postaveny po roce 1650. Název obce tedy souvisí s hornictvím a z názvu Khawhaus se postupně vyvinul název vesnice Khaa.

Hornická činnost neměla ale velký význam a v polovině 16. století už tady dominoval obchod se dřevem.

Český název obce vznikl až v roce 1848. Vznik dnešní vsi je spojen s odlesněním území, potom, co roku 1582 koupil zdejší lesy saský kurfiřt.

Kromě dřevařství, se kterým souvisí i vznik místních rybníků a někdejších pil, bylo postupné osídlení Kyjova umožněno také pastevectvím, které využívalo vzniklé paseky. V 19. století se pak Kyjov začal profilovat jako významné turistické letovisko.

Spustit audio

Související