Kurt Babel – komunistický politik a redaktor poválečných periodik pro německou menšinu

9. říjen 2020

Toto výročí týdne bude patřit příslušníkovi 2. odboje Kurtu Babelovi. Narodil se 10. října 1897 se ve slezském Liegnitz, dnešní polské Lehnici. Vyučil se tesařem a už od 15 let se angažoval v odborářském hnutí.

V 18 letech narukoval do 1. světové války. Zanedlouho ovšem upadl do ruského zajetí, kde zůstal až do konce války.

Po propuštění se přestěhoval do severních Čech, kde vstoupil do politiky. Na nádraží v Chomutově založil první železničářskou buňku KSČ a přispíval také do odborového časopisu Zájmy železničářů.

V roce 1929 byl za komunistickou stranu zvolen poslancem Národního shromáždění – zůstal jím až do roku 1936.

Mezi lety 1935 až 1938 byl prvním tajemníkem okresního výboru komunistické strany v Teplicích. Ve 30. letech pomáhal uspořádat dělnické a hornické stávky ve Frývaldově a na Mostecku.

Po připojením pohraničí k nacistickému Německu Kurt Babel odešel do Anglie, kde se v roce 1943 spolu s dalšími německými odpůrci nacismu stal členem výboru Vertretung der demokratischen Deutschen aus der ČSR.

Němečtí nacisté jeho činnost sledovali s nelibostí a zařadili ho na seznam osob, které měly být po okupaci britských ostrovů Německem okamžitě zatčeny.

Po skončení války se Kurt Babel vrátil do Československa, kde získal jednak místo v ústředním výboru komunistické strany a zároveň byl členem tzv. Antify – jediné organizace, která tehdy sdružovala československé Němce. Německou otázkou se zabýval také z pozice činovníka Ústřední rady odborů.

Především se ale po válce živil jako novinář. Jeho tématem byla asimilace německé menšiny do československé společnosti. Jako loajální komunista tento proces hodnotil pochopitelně pouze pozitivně.

Přispíval do řady periodik a také do vysílání Československého rozhlasu. Mezi lety 1951 až 1962 byl šéfredaktorem Aufbau der Frieden, předchůdce pozdějšího Prager Volskzeitung.

Po odchodů do důchodu se věnoval kulturně osvětové práci mezi československými Němci. Kurt Babel zemřel v roce 1968 v Praze.

Das heutige Jubiläum der Woche widmen wir dem Widerstandskämpfer Kurt Babel. Babel wurde am 10. Oktober 1897 im schlesischen Liegnitz, heute in Polen, geboren. Er war in der Lehre als Zimmermann  und seit seinem 15. Lebensjahr engagierte sich in den Gewerkschaften. Ab 1915 oder 1916 nahm er am Ersten Weltkrieg teil, in dem er in die russische Kriegsgefangenschaft geriet. Im Anschluss an seine Repatriierung wurde er aktiver Gewerkschaftsfunktionär in Nordböhmen. Am Komotauer Bahnhof gründete Babel die erste Eisenbahnzelle der Kommunistischen Partei und schrieb auch in das Gewerkschaftsmagazin „Interessen der Eisenbahner“. Von 1929 bis 1936 gehörte er für die kommunistische Partei der Nationalversammlung der Tschechoslowakei als Abgeordneter an.

In den Jahren 1935 bis 1938 war Babel Kreissekretär der KSČ in Teplitz-Schönau. In dieser Stellung unterstützte er deutsche kommunistische Emigranten, die in die Tschechoslowakei geflohen waren. Babel half in den 30er Jahren auch die Streiks der Arbeiter und Bergmänner zu organisieren. Nach dem Anschluss der Sudetengebiete an das Deutsche Reich ging Babel im Dezember 1938 in die Emigration nach Großbritannien. Nach der Gründung des Sudetendeutschen Ausschuss („Vertretung der demokratischen Deutschen aus der ČSR“) wurde er 1943 dessen Ausschussmitglied. Von den nationalsozialistischen Polizeiorganen wurde Babel nach seiner Emigration als Staatsfeind eingestuft: Im Frühjahr 1940 setzte das Reichssicherheitshauptamt in Berlin ihn auf die Sonderfahndungsliste G.B., ein Verzeichnis von Personen, die im Falle einer erfolgreichen Invasion und Besetzung der britischen Inseln durch die Wehrmacht von den Besatzungstruppen nachfolgenden Sonderkommandos der SS mit besonderer Priorität ausfindig gemacht und verhaftet werden sollten.

1945 kehrte Babel in die Tschechoslowakei zurück. Dort wurde er Mitarbeiter im Zentralkomitee der KSČ und später im Zentralrat der Gewerkschaften. Er war auch Mitglied der sog. Antifa. Das war die einzige Organisation, die die Deutschen in der Tschechoslowakei assoziierte. Kurt Babel war Journalist und neben Zeitungen arbeitete er auch für den Tschechoslowakischen Rundfunk. Seine Hauptaufgaben in der Folgezeit bestanden in der Durchführung von Propagandaarbeit unter den Deutschen in der Tschechoslowakei.

Von 1951 bis 1962 war Babel erster Chefredakteur der deutschsprachigen Gewerkschaftszeitung Aufbau und Frieden in Prag. Sein Hauptthema war die Assimilierung der deutschen Minderheit in die tschechoslowakische Gesellschaft, was er als Kommunist positiv bewertete. Ab 1957 war Babel Kandidat und ab 1959 Mitglied des Zentralkomitees des „Verbandes der tschechoslowakischen Journalisten“. Nach seiner Pensionierung arbeitete Kurt Babel für die Deutschen in der Tschechoslowakei in der Kultur- und Bildungsarbeit. Kurt Babel starb am 20. Februar 1968 in Prag.

Spustit audio