Kaplička na Vyskeři v Českém ráji je letos k vidění nejen zvenčí

5. srpen 2015

Jedním z dáli viditelných vrcholů Českého ráje je Vyskeř. Vypíná se nad stejnojmennou obcí a na vrcholu kopce Vyskeř najdete kapličku svaté Anny. Tato významná pamětihodnost Českého ráje pocházející z roku 1830 se letos v létě poprvé otevírá návštěvníkům, kteří po krátké cestě alejí podél křížové cesty uvnitř najdou rekonstruované původní malby.

„I mnozí místní je ještě neviděli, protože je odkryla až nedávná rekonstrukce. Tyto malby byly překryty několika vrstvami méně kvalitních a pozdějších obrazů,“ říká starosta Vyskře Jan Kozák.

Skvostný interiér, kde kromě malby stojí za obdiv rekonstruovaná kazatelna či repliky původních soch, doplňují přes částečné zalesnění nádherné výhledy do Českého ráje i dál. Třeba na Ještěd nebo i na Sněžku. A přerostlé především náletové dřeviny by podle starosty časem už neměly překážet ve výhledu vůbec.

Tak jako většina kapliček i ta Vyskři má svoji pověst. Vztahuje se k řádění loupeživých rytířů z nedalekých Trosek. Bylo to v době, kdy na Mladějově vládl vladyka Ctibor. Když to s jeho tvrzí vypadalo špatně, tak se dcera Anna vydala pro posily do spřáteleného Turnova. Jako mladá dívka ale v noci zabloudila, zoufale se začala modlit a tu se jí nad hořícím keřem zjevila sv. Anna.

Interiér kapličky na Vyskeři

„Postava zjevení pravila: Viz keř dcero má a doufej. Tím směrem se dívka vydala a došla do dnešního Turnova a tvrz byla zachráněna. Na počest tohoto zjevení pak postavili prapůvodní kapličku. A od toho se jmenuje nejen vrchol, ale i celá ves. A jsme jediní toho jména,“ dodává starosta Kozák.

Do konce prázdnin je kaplička sv. Anny na Vyskři přístupná ve středu, pátek, sobotu a neděli dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17:30. A v září jí plánují otevírat alespoň o víkendech.

Spustit audio