Jeďte zdarma na dovolenou s Českým rozhlasem Sever!

14. červenec 2017
Dovolená, moře

Český rozhlas Sever vyhlásil prázdninovou soutěž s názvem Cestujeme se Severem. Princip je jednoduchý – pokud budete kdekoliv na dovolené nebo výletu, vyfotografujte se tam s logem Českého rozhlasu Sever a snímek pošlete na e-mail: cestujeme@sever.rozhlas.cz.

Vítěz vzejde z výsledků hlasování na webových stránkách Českém rozhlase Sever. Kromě vítězného obrázku budou dále vybrány další čtyři snímky, jejichž autoři získají zajímavé věcné ceny.

„Je úplně jedno, odkud fotografie bude. Lidé jí budou moci udělat při výletu na Milešovku, na pláži v Řecku nebo třeba na poznávacím zájezdu pod Eiffelovou věží. Atraktivitu fotografií nebude nikdo posuzovat, záležet bude pouze na hlasech, které snímky obdrží v internetovém hlasování,“ říká ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek.

Soutěž Cestujeme se Severem začíná 8. června a končí 20. srpna 2015!

Úplná pravidla soutěže Cestujeme se Severem


1. Termín trvání soutěže

Soutěž se koná od 8. 6. 2015 do 20. 8. 2015 a probíhá na území České republiky.


2. Organizátor

Organizátorem soutěže je Český rozhlas Sever (Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem)


3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, s trvalým bydlištěm na území České republiky. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, nebo právnické osoby (firmy).


4. Princip soutěže

Úkolem účastníka soutěže je vyfotografovat se společně s čitelným vyobrazením loga a názvu rozhlasové stanice Český rozhlas Sever (ke stažení na www.sever.rozhlas.cz) kdekoliv na dovolené či výletu v ČR nebo v zahraničí.

Fotografii je poté třeba odeslat marketingovému oddělení Českého rozhlasu Sever na e-mail: cestujeme@sever.rozhlas.cz společně se základními povinnými informacemi (s uvedením jména, příjmení a adresy trvalého bydliště autora fotografie resp. osoby, která se s předmětnou fotografií soutěže účastní tak, aby byly údaje o účastníkovi soutěže uvedeny správně a jednoznačně, a to včetně uvedení místa jejího pořízení). Jeden soutěžící může zaslat maximálně jednu soutěžní fotografii.

Fotografie, které nebudou splňovat shora uvedené podmínky soutěže nebo budou obsahovat nevhodný obsah, nebo nebudou obsahovat povinné doprovodné údaje o autorovi resp. účastníkovi soutěže, nemohou být do soutěže zařazeny. Český rozhlas Sever si vyhrazuje právo takové fotografie ze soutěže bez dalšího vyřadit.

Vítěz – tedy autor nejzajímavějšího (nejatraktivnějšího, nejoriginálnějšího) snímku vyhraje zájezd v hodnotě 20 tis. Kč dle vlastního výběru. Vítěz vzejde z výsledků hlasování na webových stránkách ČRo Sever. Kromě 1. ceny budou dále vybrány další čtyři snímky, jejichž autoři získají věcné ceny.

5. Předání výhry

Výhry budou předány v sídle Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem nebo v Liberci. V případě výher, které není možné zaslat poštou, zašle organizátor výhercům písemné oznámení o výhře a vyzve je, aby se nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení a zveřejnění vítězů osobně pro výhru dostavili do Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem nebo v Liberci. V případě, že tak výherce neučiní, výhra propadá ve prospěch dalšího účastníka v pořadí.

6. Jména výherců budou uveřejněna po skončení soutěže, tedy po dni 20. 8. 2015 na webových stránkách Českého rozhlasu Sever.

7. Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži.


8. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za ni požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky související s výhrou a jejím užíváním.


9. Výhra je nepřenosná na jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu – tj. výhra je vázána výlučně na osobu výherce.


10. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za poškození, nedoručení nebo ztrátu výher zasílaných poštou nebo jiným způsobem.


11. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména a soutěžní fotografie ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách nebo propagačních materiálech organizátora po dobu 10let od skončení této soutěže. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména i s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.


12. Organizátor je oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit její pravidla.