Jedna z teplických základních škol nově otevírá tvz. Montessori třídu

27. srpen 2013

Základní škola Bílá cesta v Teplicích letos poprvé otevírá Montessori třídu. Jedná se o speciální třídu s alternativním způsobem výuky. Zájem o tuto alternativu je ze strany rodičů opravdu velký. Třída navíc plynule navazuje na Montessori školku, která v Teplicích už delší dobu funguje.

Montessori nabízí dětem větší svobodu v přístupu k informacím a klade důraz na individuální přístup. To potvrzuje učitelka ze Základní školy Bílá cesta v Teplicích Helena Peroutková.

„Dětem je umožněna svobodná volba práce. Setkáváme se na koberci na elipse, kde si představíme jednotlivou pomůcku Montessori a s tou potom děti budou pracovat tak, jak je libo,“ říká Peroutková.

„Hodnocení bude slovní i formou internetového sdělení rodičům. V pololetí a na konci školního roku bude vysvědčení se slovním hodnocením,“ dodává učitelka.

Rodiče často oceňují způsob, kterým si děti v Montessori třídách osvojují nové vědomostí a dovednosti.

„Vědomosti přicházejí samy tím, že si děti zjišťují z různých zdrojů, jak to může být a učitelé je výukovým procesem jenom provází, neříkají jim neměnné pravdy. Děti samy zjistí, jak to funguje a jak to je,“ vysvětluje Dorota Šáchová, maminka jednoho z prvňáčků, který se chystá do Montessori třídy.

Obavy z přestupu dítěte na klasický druhý stupeň základní školy Dorota Šáchová nemá. Žáci se podle jejích slov do nového prostředí zařadí většinou bez problémů.

„Děti mají daleko lepší úroveň vědomostí než děti z běžných základních škol, takže z toho strach nemám, ale musela jsme si to ověřit,“ podotýká Šáchová.

Do teplické Montessori třídy je nyní zapsaných 23 žáků. Další Montessori školy a školky lze najít například v Praze, v Děčíně nebo v Otvicích u Chomutova, kde se letos otevírá i druhý stupeň.

autoři: Anna Maňourová , jbe
Spustit audio