Jeden z nejaktivnějších spolků německé menšiny sídlí v Kraslicích. Theobald Andreas Scharnagl

3. únor 2023

Tentokrát si povídáme s Petrem Rojíkem ze Spolku Němců a přátel německé kultury v Kraslicích. Loňský rok spolek přestál docela dobře; uspořádal 24 akcí, to znamená, co dva týdny jednu.

Šlo jak o oslavy svátků, tak třeba o výlety nejen po Čechách, ale i do Bavorska nebo Saska. Podobný program mají i na letošek. Nově přidali například jazykové kurzy. O tom, že se jim práce daří, svědčí i veliký zájem o členství ve spolku.

Ve výročí týdne si připomeneme Theobalda Andrease Scharnagla. Opata kláštera v Oseku na Teplicku, který zde působil mezi lety 1912 až 1943. V čele cisterciáckého kláštera zažil mnoho těžkých chvil.

Za 1. světové války musel zvony z klášterního kostela dát armádě a také z klášterního rozpočtu přispívat na rakouský válečný dluh. Další zásah přišel po vzniku Československa. V rámci pozemkové reformy byl klášteru vyvlastněn téměř všechen hospodářský majetek.

Navzdory tomu dokázal opat Theobald Scharnagl zrekonstruovat ambit, obrazárnu a kapitulní síň. Po roce 1938 připravili klášter o další majetek nacisté.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio