Ilona Rožková: Setkání s Vincencem Zahradníkem a Kuchařka na život

21. červenec 2017
Vincenc Zahradník

Kéž by taková kuchařka na život s fungujícími recepty existovala… Ilona Rožková si tenhle název zvolila pro publikaci o Vincenci Zahradníkovi, který na začátku 19. století působil jako farář v Zubrnicích.

S osobností Vincence Zahradníka se potkala, když koupila opuštěnou faru. Ani netušila, jak úžasný příběh z počátků národního obrození se tu otvírá. Vlastenecký farář, který původně působil v Litoměřicích na biskupství, se do Zubrnic dostal vlastně za trest, protože kritizoval tehdejší řád. Během deseti let tu napsal řadu textů – od kázání přes filosofické úvahy až k bajkám.

Jeho odkaz byl inspirací pro vytvoření Centra Vincence Zahradníka přímo v Zubrnicích a prvním počinem vydání knihy Kuchařka na život aneb ze života Vincence Zahradníka. Obsahuje jeho životopis, ale také pojednává o lidové kultuře, o životě lidí na zdejší vsi a nechybějí ani opravdové recepty, nasbírané na Zubrnicku.

Kuchařka na život

Autorce knihy Iloně Rožkové učarovala jedna věta Vincence Zahradníka: „Lidé jsou větším dílem daleko lepší a šlechetnější, nežli si obyčejně představujeme.“

Celý rozhovor si můžete poslechnout z přiloženého audiozáznamu. Pohodu u poslechu vám přeje Český rozhlas Sever!