Helmut Preidel – významný archeolog a antinacista z Podmokel

21. září 2023

V Podmoklech na Děčínsku se v roce 1900 narodil významný severočeský archeolog Helmut Preidl. Zaměřoval se především na dobu římskou a období raného středověku.

V Děčíně vystudoval gymnázium a poté historii, geografii a archeologii na univerzitě v Berlíně. Získal zde doktorát z filosofie.

V roce 1923 spoluzaložil Německou společnost pro pravěk v Československé republice, jejíž součástí byl také časopis Sudeta. Zároveň působil jako pedagog na gymnáziích v Děčíně, Mostě, Ostravě a Žatci.

V meziválečném období provedl Priedel několik zajímavých výzkumů, například na vrchu Rubín u Podbořan.

Zveřejnil unikátní nálezy hrobů knovízské kultury z lokality Žatec – Macerka a velmi ceněná byla i jeho publikace nálezu tzv. žateckého pokladu.

V neposlední řadě zpracoval a publikoval soupisy nálezů v okresech Liberec, Most a Chomutov.

Místo učitele musel Priedel po nástupu nacistů k moci opustit, protože se oženil s Židovkou a odmítl se rozvést.

Po válce pracoval v žateckém městském muzeu. Jako antinacista nebyl zařazen do odsunu. Když mu byla žádost o odškodnění jako oběti nacistického režimu zamítnuta, odstěhoval se v roce 1947 do Bavorska.

V Mnichově byl se zpětnou platností od roku 1939 jmenovaný ředitelem Zemského úřadu pro pravěk. Napsal zde i svá hlavní díla o příchodu Slovanů na české území či o Velkomoravské říši.

Helmut Preidel má na budově žateckého muzea pamětní desku. Zemřel v Německu v roce 1980.

autor: Milan Knotek
Spustit audio