Hans Max Kühne: autor správní budovy ústecké chemičky nebo teplické Jepy

03404369.jpeg

Ve výročí týdne si tentokrát připomeneme architekta Maxe Hanse Kühneho (3. června 1874 – 19. července 1942). Narodil se sice v Drážďanech, ale jeho práce spoluvytvářely charakteristickou tvář meziválečného severočeského pohraničí.

Max Hans Kühne vystudoval architekturu na drážďanské polytechnice u významného architekta své doby Paula Wallota. Od roku 1906 začal pracovat se svým tchánem Williamem Lossowem ve společné architektonické kanceláři Lossow und Kühne.

Jejich ateliér si získal značné renomé a na svém kontě měl řadu zajímavých realizací. Například Schauspielhaus v Drážďanech, nádraží v Lipsku, synagogu v Görlitz a jiné. Mnoho zakázek ateliér získal také v Sudetech, odkud byl i jeho nejvýznamnější klient, ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu.

V roce 1925 si kancelář Lossow und Kühne dokonce v Liberci otevřela svou jedinou mimoněmeckou pobočku. Mezi její zakázky na území Čech patří: správní budova Spolchemie v Ústí nad Labem, obchodní domy Jepa v Teplicích a Ústí nad Labem, obytné domy na ústeckém Skřivánku, Löblova vila v Jablonci nad Nisou, Zoologická zahrada ve Vlkovicích u Mariánských Lázní, Priebschova přádelna na Smržovce nebo budova ředitelství dolů v Mostě.

Und zum Schluss gibt es noch kurze Jahrestage der Woche. Diesmal erinnern wir uns an den Architekten Max Hans Kühne (3. Juni 1874 in Dresden; † 9. Juli 1942). Er wurde zwar in Dresden geboren, aber sein Werk formierte das charakteristische Gesicht der Landschaft im nordböhmischen Grenzgebiet in der Zwischenkriegszeit. Max Hans Kühn studierte Architektur an der Akademie der bildenden Künste in Dresden, wo er ein Schüler von Paul Wallot, dem bedeutenden Architekten seiner Zeit, war. Seit dem Jahre 1906 begann er zusammen mit seinem Schwiegervater William Lossow in dem Architekturbüro Lossow und Kühne zu arbeiten. Ihr Atelier gewann an bedeutenden Ruhm und realisierte eine Reihe von interessanten Entwürfen. Zum Beispiel denköniglichen Schauspielplatz in Dresden, den Bahnhof in Leipzig, die Synagoge in Görlitz und andere. Viele Aufträge gewann das Atelier auch in Sudeten, woher auch sein bedeutender Kunde kam, der Verein für Chemische und Metallurgische Produktion in Aussig. Im Jahre 1925 errichtete das Büro Lossow und Kühne sogar seine einzige außerdeutsche Niederlassung in Liberec . Zu seinen Aufträgen auf dem Gebiet Tschechiens gehören das Gebäude des Aussiger Vereins Spolchemie, Warenhäuser Jepa in Teplice und Ústí nad Labem, Wohnhäuser im Stadtviertel Skřivánek in Ústí nad Labem, Löbel-Villa in Jablonec nad Nisou der Zoologische Garten in Vlkovice in Mariánské Lázně, Priebsch-Baumwollspinnerei in Smržovka oder das Gebäude der Bergwerkleitung in Most.