Ferdinand Thun-Hohenstein – aristokrat z Děčína i diplomat komunistického východního Německa

26. srpen 2022

Poslední srpnové vydání magazínu Sousedé ve své pravidelné rubrice výročí týdne představuje opravdu podivuhodnou osobnost. V roce 1921 26. srpna se na zámku v Děčíně narodil Ferdinand Thun-Hohenstein.

Po otci byl potomkem významného hraběcího rodu Thun-Hohenstein, jeho matka pocházela z významného šlechtického rodu Lobkowitzů, babička z otcovy strany pak byla sestrou Žofie Chotkové, manželky Ferdinanda d´Este.

Po maturitě v roce 1940 narukoval Ferdinand Thun do wehrmachtu, se kterým se dostal na východní frontu. V roce 1943 upadl do ruského zajetí a byl poslán do Antifa-Schule – zvláštního zařízení, které německé vojáky převychovávalo v protinacistickém, ale také marxisticko-leninském duchu.

Tato škola vychovala řadu činovníku východoněmeckého komunistického režimu. Zařadil se mezi ně i potomek aristokratického rodu Ferdinand Thun.

Když byl v roce 1948 propuštěn ze zajetí, odešel do sovětské okupační zóny Německa. V Lipsku vystudoval univerzitu Karla Marxe a pak pracoval na ministerstvu zahraničních věcí NDR.

Východní Německo zastupoval na diplomatických misích v Íránu a Afghánistánu. Pak pracoval v delegacích NDR při OSN, kde se zaměřoval především na tématiku omezování jaderných zbraní.

V 80. letech byl delegátem NDR v UNESCO v Paříži. Za svou práci v diplomatických službách dostal několik vysokých východoněmeckých vyznamenání.

Rodák z Děčína Ferdinand Thun patrně stále žije v Berlíně – dnes by měl slavit své 101. narozeniny.

Diesmal stellen wir ihnen eine ganz besondere Persönlichkeit vor: Ferdinand Thun-Hohenstein wurde als Sohn des Fürsten Franz Anton von Thun und Hohenstein und seiner Gattin Franziska geb. Prinzessin von Lobkowitz (Tochter von Ferdinand von Lobkowitz) am 26. August 1921 in Tetschen geboren. Die Großmutter Marie Pia von Thun und Hohenstein geb. Chotek von Chotkow war die Tochter des Grafen Boguslaw Chotek von Chotkow und die Schwester von Sophie Chotek von Chotkowa, der morganatischen Gattin des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este.

Nach dem Abitur rückte Ferdinand Thun im Jahre 1940 in die Wehrmacht ein und viel im Jahre 1943 an der Ostfront in die sowjetische Gefangenschaft. Dort wurde er in eine Antifa-Schule entsendet. Das war eine spezielle Einrichtung, die die Soldaten im Anti-Nazi, aber auch im marxistisch-leninistischen Sinne umerzog. Diese Schule brachte mehrere Akteure des ostdeutschen kommunistischen Regimes hervor. Im Dezember 1948 wurde er in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands entlassen und studierte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig und an der Deutschen Verwaltungsakademie. Thun arbeitete am Außenministerium der DDR und vertrat DDR bei den diplomatischen Missionen in Irak und Afghanistan.

Von 1976 bis 1982 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der UNO-Abteilung des MfAA (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR) und war dort verantwortlich für den Bereich Rüstungskontrolle und Abrüstung. Weiterhin war Thun Delegierte der DDR in UNESCO in Paris. Für seine Dienste in der Diplomatie bekam er mehrere hohe ostdeutschen Auszeichnungen. Der Tetschener Gebürtige Ferdinand Thun-Hohenstein lebt scheinbar immer noch in Berlin und dürfte heute seinen 101. Geburtstag feiern.

Spustit audio