Ferdinand Blumentritt a José Rizal – neobyčejné litoměřicko-filipínské přátelství

10. září 2021

Ve výročí týdne si představíme muže, po kterém jsou pojmenovány ulice na Filipínách. Jmenoval se Ferdinand Blumentritt. Narodil se 10. září 1853 v Praze, v rodině pražských Němců.

Na pražské univerzitě vystudoval historii a geografii, poté začal učit měšťanské škole. Zanedlouho se odstěhoval do Litoměřic, kde získal místo na reálném gymnázium, kterého se po několika letech stal ředitelem.

Už od dětství se zajímal o Španělsko a jeho zámořské državy, zejména Filipíny; naučil se proto i velmi dobře španělsky. K zájmu ho přivedlo vyprávění jeho pratety, která byla vdovou po španělském kreolovi.

Zájem o Filipíny přivedl Blumentritta k dopisování s José Rizalem, představitelem filipínského hnutí za nezávislost. Zhruba po roce se oba muži na několik dní setkali v Litoměřicích a uzavřeli celoživotní přátelství. Dál intenzivně pokračovali v korespondenci.

Blumentritt se stal předním a všeobecně uznávaným odborníkem na Filipíny, společně s Rizalem psal do španělských časopisů články o španělské zámořské politice. Přeložil také do němčiny Rizalovu knihu o útlaku na Filipínách, pomáhal příteli s utříděním pravidel filipínského jazyka tagalok a dokonce vytvořil a vydal první německo-tagalocký slovník.

Když na Filipínách v roce 1896 propukla revoluce, byl Rizal pro výstrahu popraven. Pro Ferdinanda Blumentritta to byla ohromná tragédie, s níž se těžko vyrovnával. Po zbytek života však dál propagoval Rizalovy myšlenky.

Ferdinadn Blumentritt na Filipínách ani jinde za mořem nikdy nebyl. Trpěl totiž mořskou nemocí. Přesto o jeho činnosti na Filipínách dobře věděli. Když v roce 1913 v Litoměřicích zemřel, drželi Filipínci národní smutek a začali po něm pojmenovávat ulice, náměstí a další místa.

Blumentrittův hrob byste našli na litoměřickém hřbitově. Město ho udržuje a na Blumentritta ani Rizala nezapomíná. Mimo jiné na základě jejich přátelství uzavřely také Litoměřice partnerství se dvěma filipínskými městy.

Im Jubiläum der Wochen stellen wir ihnen einen Mann vor, nach dem auf den Philippinnen Straßen benannt sind: Ferdinand Blumentritt wurde am 10. September 1853 in Prag, in die Familie Prager Deutschen geboren. An der Prager Universität studierte er Geschichte und Geografie und lehrte an der Bürgerschule.

Danach ging er nach Leitmeritz, wo er an dem dortigen Realgymnasium lernte und wurde dann Direktor. Schon seit seiner Kindheit interessierte sich Blumentritt für Spanien und seine Überseeländer, speziell Philippinen. Deswegen lernte er sehr gut Spanisch. Zu diesem Interesse führte ihn Schwester seiner Oma, die eine Witwe nach dem spanischen Kreol war. Er hielte einen lebendigen Schriftverkehr mit José Rizal, Führer der philippinischen Freiheitsbewegung.

Nach einem Jahr Schriftverkehr begegneten sich die Herren in Leitmeritz und es entstand eine lebenslange Freundschaft zwischen ihnen. Der Briefverkehr wurde noch intensiver: Blumentritt wurde zum Philippinen-Fachmann und schrieb mit ihm gemeinsam in die spanischen Zeitschriften Artikel über Überseepolitik. Er übersetzte ins Deutsche auch Rizals Buch über die Unterdrückung auf den Philippinen, half bei der Sortierung der philippinischen Sprache Tagalok und gab sogar das erste Deutsch-Tagalonische Wörterbuch heraus.

Als auf den Philippinen im Jahre 1896 die Revolution ausbrach, wurde Rizal hingerichtet. Für den Blumentritt war das ein schwerer Schlag, mit dem er nicht fertig werden konnte. Sein ganzes Leben propagierte er aber Rizals Gedanken. Ferdinand Blumentritt war aber nie auf den Philippinen, auch nirgendwo in Übersee. Er litt nämlich an Seekrankheit.

Trotzdem wusste man auf den Philippinnen sehr gut, was er macht. Als er am 20. September 1913 in Leitmeritz starb, hielten die Philippinnen Trauer und fingen an, nach ihm Straßen, Marktplätze und weiter Plätze zu benennen. Sein Grab befindet sich auf dem Leitmeritzer Friedhof und die Stadt  kümmert sich darum. Nicht nur an Blumentritt aber auch na Rizal erinnert sich die Stadt Leitmeritz bis heute. Dank dieser Freundschaft hat Leitmeritz sogar Freundschaft mit zwei philippinischen Städten geschlossen.

autoři: Veronika Kindlová , Richard Šulko
Spustit audio