Egerlandské lidové tance a písně byly k vidění ve Strážnici

19. červenec 2017
Vor dem Marsch

24. a 25. června se v jihomoravské Strážnici konal 72. folklorní festival. Kolem 30 tisíc návštěvníků každoročně přijíždějí, aby obdivovali to nejlepší z folklóru české republiky. Třídenní setkání na několika podiích ukazuje, že práce s kulturou našich předků je stále živá.

Už dva roky je součástí akce také program Domovina, který je věnován menšinám žijícím v České republice. V roce 2017 byli pozváni Slováci, Rusové, Ukrajinci, Rusíni, Židé, Řekové, Bulhaři, Gruzínci, Poláci a Němci.

Německou menšinu zastupuje Svaz Němců v Čechách. Ten přijel s duem Målaboum a egerlandskou skupinou lidových tanců Die Målas. V sedmiminutové prezentaci předvedli dva egerlandské lidové tance a dvě lidové písničky. Stejně jako další skupiny šli i Deutscheböhmen v krojovaném průvodu se spolkovou vlajkou.

Am vergangenen Wochenende fand in Strassnitz in Südmähren das 72. Folklorefestival statt. Um die 30 tausend Besucher kommen jedes Jahr um das Beste aus der Folklore nicht von der Tschechischen Republik zu bewundern. Das dreitätige Treffen auf mehreren Bühnen zeigt, wie lebendig die Arbeit mit der Kultur unserer Vorfahren ist und wie stark alle Altersgruppen in die Arbeit eingebunden sind.

Alle zwei Jahre ist in der Veranstaltung das Programm „Die Heimat“ eingegliedert, welches der in Tschechien lebenden Minderheiten gewidmet ist. Im Jahre 2017 wurden eingeladen: Slowaken, Russen, Ukrainer, Ungarn, Ruthenen, Juden, Griechen, Bulgaren, Georgier, Polen und Deutsche.

Die deutsche Minderheit vertrat der „Bund der Deutschen in Böhmen, e. V.“, der mit dem Duo „Målaboum“ und der Egerländer Volkstanzgruppe „Die Målas“ anreiste. In der siebenminütigen Präsentation zeigte sie zwei Egerländer Volkstänze und zwei Egerländer Volkslieder. Als eine der wenigen Gruppen marschierten die „Deutschböhmen“ in dem Trachtenumzug mit der Vereinsfahne mit.

  • Životní styl
  • Publicistika