Dostatek sněhu v Krušných horách by mohl doplnit nízké stavy podzemních vod. Podmínkou je pomalé odtávání

Sníh na horách přinesl radost hlavně dětem
Sníh na horách přinesl radost hlavně dětem

V Krušných horách leží nejvíce sněhu za posledních deset let. Shodují se na tom vodohospodáři, správci lesů i hydrogeologové. Pokud bude sníh odtávat pomalu, částečně se doplní zásoby spodní vody a tím i vodu ve studních. Pokud sníh roztaje rychle, může sucho v létě znovu ohrožovat lesy i menší toky.

Loňské vysoké teploty zavinily zásadní úbytek spodních vod. Na horách teď leží dost sněhu na to, aby se situace zlepšila.

 „Alfou a omegou bude, jak rychle ta sněhová pokrývka bude odtávat. Pokud to bude rychle, řádově třeba v několika dnech, hrozí to, že valná většina té vody v podstatě odteče povrchem,“ vysvětluje hydrogeolog Jan Burda.

„Z tohoto pohledu by bylo ideální, kdyby to odtávání bylo průběžné, plynulé, aby skutečně ta voda mohla zasakovat, navrátit ten režim do nějakého původního režimu,“ doplňuje Jan Burda.

V pomalé odtávání vody doufá i Povodí Ohře. Dramatický pokles hladiny hlavně menších toků řešili loni vodohospodáři upouštěním z přehrad hlavně z nádrže Nechranice.

„Máme nad tou nádrží zhruba 300 mil vody ve sněhu, nádrž bude schopná tu vodu poměrně slušně zachytit, takže nám tu nádrž pěkně doplní,“ říká mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

S velkým očekáváním sledují sněhové přeháňky a výšku sněhu lesní hospodáři. Loňské sucho a vysoké teploty oslabily stromy a ty napadl kůrovec.

Stát se připravuje na variantu, že by sníh rychle odtál a v létě by zas přišlo suché a horké počasí. Řešení v mnoha oblastech by měla přinést novela vodního zákona. Počítá např. se vznikem tzv. suchých komisí.

Podle meteorologů by měl zatím sníh na horách odtávat pomalu, skokové oteplení by přijít nemělo.