Diecézní charita otevřela v Litoměřicích nové Intergrační a komunitní centrum Svit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

6. prosinec 2023

V Litoměřicích můžou váleční uprchlíci z Ukrajiny nově využít služby Integračního a komunitního centra Svit. Pracovníci centra se zaměří na poradenství, psychosociální podporu, tlumočení i volnočasové aktivity pro děti uprchlíků. 

Diecézní charita Litoměřice získala na dvouletý provoz centra dotaci z Evropské unie.

Paní Ludmila přijela do Česka spolu se svými dvěma dětmi před 3 měsíci z ukrajinského Ivano-Frankivsku. Podle ní bylo podle ní vůbec nejtěžší sehnat na Litoměřicku pediatra. Vše se ale nakonec podařilo díky úsilí pracovníků z Integračního a komunitního centra Svit.

Válečným uprchlíkům tu pomáhají se vším, co je zapotřebí, vysvětluje vedoucí centra Irina Kalinina: „Největší pomoc, to je tlumočení, doprovody k lékařům, na úřady, ssi i ta interkulturní práce.“

Podle Iriny Kalininy jde hlavně o dlouhodobou a systematickou pomoc a práci s jednotlivci. Ve Svitu tak pořádají třeba jazykové kurzy.

Nové centrum už takhle pomáhá stovkám válečných uprchlíků. Převážně jsou to matky s dětmi a senioři, upřesňuje koordinátorka centra Svit Adéla Švecová: „V evidenci máme 210 tzv. unicitních klientů, klientů s konkrétním datem narození, a samozřejmě ti lidí k nám chodí opakovně, takže tu pomoc nabízím opakovaně, a pak máme v evidenci anonymní uživatele.“

Aby maminky a děti přišly na jiné myšlenky, mohou se účastnit řady zájmových kroužků. Pro dospělé tu plánují založit například pěvecký sbor.

Spustit audio