Chvalský zámek v pražských Horních Počernicích hostí skřítky, strašidla a další pohádkové bytosti

18. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Chvalský zámek v současnosti

Chvalský zámek v Praze-Horních Počernicích se v roce 2008 po rekonstrukci otevřel pro veřejnost. Zámek je doslova rájem pro rodiny s dětmi, protože je plný pohádek a příběhů. Teď jsou v něm doma skřítci, strašidla a další pohádkové bytosti známé výtvarnice Vítězslavy Klimtové.

První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle, Chvalské tvrzi, pocházejí ze začátku 15. století. Dvě stě let tvrz často měnila majitele. Až do roku 1652, kdy byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji u svatého Klimenta. Jezuité někdejší tvrz stavebně upravili do podoby renesančního zámku, který se s řadou architektonických detailů dochoval dodnes.

Pamětní kniha obce Chvaly uvádí, že tvrz v roce 1734 vyhořela. A tak například malby jsou patrné pouze ve dvou místnostech ve druhém patře. V prvním případě jsou překryty nátěrem, ve druhém se jedná o malbu stropu, pravděpodobně z první poloviny 19. století.

Po zrušení jezuitského řádu přešel zámek pod správu zemského studijního fondu. Po roce 1918 byl spravován ministerstvem orby, později zemědělství. V roce 1950 byl dvůr se zámkem převeden do majetku státem zřízené organizace Československé státní statky, v roce 1955 dostal objekt do užívání Státní statek Praha. A zámek chátral a chátral.

V roce 1992 zřídilo zastupitelstvo Horních Počernic na záchranu zámku nadaci. Po letech jednání a stavebně historických průzkumů se v září 2006 začalo s opravami památky, které po letech chátrání hrozil zánik. Prvního května roku 2008 byl Chvalský zámek po rekonstrukci slavnostně otevřen pro veřejnost.

Na nádvoří se konají koncerty, svatby nebo dětské bály

Dnes je zámek hlavně rájem pro děti. Pořádají tu výstavy, které nadchnou především malé návštěvníky. Pohádkové bytosti Vítězslavy Klimtové budou na zámku bydlet do 21. listopadu 2021. Pak se otevřou vánoční výstavy: ukážou, jak to vypadalo pod vánočním stromkem v době první republiky, představí dobové vánoční pohlednice, hračky a kouzelné ilustrace Jana Kudláčka.

Ale i dospělí si přijdou na své. Ve výstavních prostorách Chvalského zámku jsou totiž k vidění i umělecká díla. Ovšem i na ně se můžete přijít podívat i se svými dětmi. Místní se tak snaží dětem přiblížit moderní umění. Zámek je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin.

Spustit audio