Chomutov chce naučit obyvatele lépe třídit odpad. Po městě je víc kontejnerů a častěji se vyváží

25. říjen 2016
Informace ze severu Čech , Informace ze severu Čech

Chomutov chce, aby lidé lépe třídili odpad. Na Zadních Vinohradech proto město zahájilo experiment, který by měl ukázat, jestli větší počet kontejnerů a častější svoz přiměje tamní obyvatele, aby odpad více třídili. Podle průzkumu totiž v chomutovských popelnicích tvoří až 2/3 obsahu odpad, který by se dal recyklovat.

Odpad doma třídíme, Plasty, papír a máme vlastně i bio popelnice. To, jak vyváželi popelnice do teď, nám zcela vyhovuje,“ říká Jana Srbová, která žije s manželem v Chomutově na Zadních Vinohradech.

Právě v téhle čtvrti zahájilo město pokus, který má ukázat, jestli budou lidé víc a lépe třídit odpad, pokud bude v ulicích více kontejnerů.

„Aktuálně vytřídíme tak 16-17 % odpadu z celkového objemu, 83 % jde na skládky a my platíme za skládkování. Je zajímavé, že v některých obcích a městech doma i v zahraničí je ten poměr přesně opačný. Oni vytřídí, využijí a recyklují 80 % a pouze to menší množství končí na skládkách. My bychom rádi ten poměr trochu zvrátili,“ vysvětluje Karel Straka, předseda komise Životního prostředí a zastupitel za hnutí Pro Chomutov.

Pokus na Zadních Vinohradech spočívá ve více druzích kontejnerů a v jejich větším počtu. Například nádoby na bio odpad obyčejně umístěné k rodinným domkům teď město rozmístilo i mezi paneláky a činžovní domy.

V kontejnerech stále často končí materiál, který tam nepatří

„Hnědé kontejnery přibyly na Zadních Vinohradech a v okolí, jestli lidé budou třídit z domácností slupky, brambory, ohryzky. Tady směrem ke Kamencovému jezeru se přidaly žluté kontejnery… Tam budeme testovat to, jestli ve chvíli, kdy to ke kontejneru lidé mají kousek a ne 200 metrů, jestli toho plastu bude možné vytřídit víc, než doposavad,“ dodává Straka.

Tříděný odpad, bioodpad

Paní Anna také žije na Zadních Vinohradech a přistavení hnědých nádob na bio odpad vítá. Vadí jí ale, že do nich lidé hází například papír a jiný komunální odpad. „Jablka když jsou, slupky, kytky, když se dělá ta hlína, tak se to tam hodí. Ale je to těžké, když už tam jsou krabice od pizzy. Lidi si myslí, že je to na normální odpad. Myslela jsem, že to bude k dobru. Jenomže nebude to dělat dobrotu,“ konstatuje.

To, že lidé do kontejnerů na plasty, papír nebo bio odpad často hází věci, které tam nepatří, potvrzuje i Vladimír Arnošt, který s kolegy ve vedlejší ulici právě projížděl s popelářským vozem. „Stává se to, nachází se komunál, papír, cokoliv. Všechno, všechno dohromady.“

Pokud se postup města na Zadních Vinohradech osvědčí a lidé tady vytřídí více odpadu, bude Chomutov stejný postup s více kontejnery aplikovat i do jiných částí města.

autor: Jan Beneš
Spustit audio