Čeští zákazníci očima německých obchodníků: Jsou informovaní a stojí o kvalitu

3. leden 2014

Přinášíme vám ukázku z rozhovoru deníku Sächsische Zeitung s Mathiasem Nathansenem, ředitelem jednoho nákupního centra v drážďanské čtvrti Nickern. Vybrali jsme pasáže o českých zákaznících tohoto centra.

Ta první se týká charakteristiky českých klientů:
Jsou velmi mobilní a váží dlouhou cestu, aby k nám přijeli. Kolem 35 procent českých zákazníků je z Prahy. Ta je od Nickernu vzdálená asi 150 kilometrů. Existují také nabídky zájezdy do našeho centra. Po 4 hodinách nakupování se jeden zase domů. Češi jsou také dobře informovaní. Nějaké dlouhé návody v češtině nepotřebují.

Zdá se, že se lidé z Čech cítí ve vašem nákupním centru dobře. Jak velká je jejich podíl mezi všemi návštěvníky?
Ze šesti milionů lidí jich k nám letos přijelo 100 000 z Čech. Na první pohled se to nezdá mnoho. Přepočítáno na jeden nákupní den to znamená kolem tří set lidí, kteří v Drážďanech rádi utratí své peníze. V průměru nechá každý zákazník z Čech ve městě 187 Euro. To je enormní částka. A počet českých zákazníku stoupá, jen letos o 20 procent.

Co hosté ze sousední země doma nemají a nacházejí právě u vás?
Kvalita zboží a také jeho aktuálnost jsou lepší. Nejčastěji se kupuje oblečení, za ním následují potraviny. Škála nabídky našeho potravinového zboží je větší. Mnoho zákazníků z Čech si v našich potravinách obstará celý vánoční nákup. Mohou tu platit korunami nebo českými kreditními kartami. Důvěra v naše obchody je veliká, protože na německém trhu se prodává skutečně značkové zboží.

Nakupování (ilustrační foto)

Jak jste oslovili nové zákazníky?
Informační stojany stejně jako vítací tabule jsou jak v němčině, tak v češtině. S brožurami děláme reklamu cíleně v sousední zemi. Reklama jde jak do Děčína, Teplic, Ústí tak dokonce do Prahy. V oblasti máme zákaznický potenciál kolem 300 000. A zůstáváme se zákazníky v kontaktu. Jsou to také jenom lidé a občas tu něco zapomenou. Když se s majitelem spojíme, pošleme mu věci poštou.

V originále:

Sie sind sehr mobil und nehmen ein langen Weg auf sich, um zu uns zu kommen. Bis zu 35 Prozent der tschechischen Kunden sind aus Prag. Das ist knapp 150 Kilometer von Nickern entfernt. Es gibt sogar schon Reisenunternehmen, die Faherten zum Kaufpark anbieten. Nach vier Stunden Schopping geht es nach Hause zurück. Und sie sind sehr gut informiert. Eine lange Beratung auf Tschechisch brauchen sie nicht.

Anscheinend fühlen sich Menschen aus Tschechien wohl im Kaufpark. Wie gross ist ihr Anteil an allen Besuchern?

Von den sechs Millionen Besuchern in diesem Jahr kamen 100 000 aus Tschechien. Das klingt erst einmal nicht viel. Heruntergerechnet pro Einkaufstag sind das aber über 300 Menschen, die gern in Dresden Geld ausgeben wollen. Durchschnittlich lässt jeder Kunde aus Tschechien 187 Euro in der Stadt. Das ist ein enormer Wert. Und die Zahl der tschechischen Kunden steigt, allein in diesem Jahr um 20 Prozent.

Was findet denn die Gäste aus dem Nachbarland im Kaufpark, was es im eigenen Land nicht gibt?

Die Qualität der Ware hier und die Aktualität sind besser. Am meisten wird Bekleidung gekauft. Danach kommen Lebensmittel. Die Angebotspalette ist in unseren Lebensmittelläden grösser. Viele Kunden aus Tschechien erledigen im Kaufland ihren gesamten Weihnachsteinkauf. Dort können sie sogar mit Kronen oder tschechischen Kreditkarte bezahlen. Das Vertrauen in unsere Geschäfte ist gross, dass auf dem deutschen Markt auch wirklich Markenware verkauft wird.

Wie haben Sie sich denn sonst auf die neue Kundenklientel eingestellt?

Infromationstafeln und Willkommensschilder sind bei uns auf Deutsch und auf Tschechisch. Mit Broschüren werben wir gezielt im Nachbarland. Die Werbung geht bis nach Decin, Teplice, Ústí und sogar bis nach Prag. In dem Gebiet haben wir ein Kundenpotenzial von 300 000. Und wir bleiben in Kontakt mit den Kunden. Das sind auch nur Menschen und lassen mal etwas liegen. Wenn wir Besitzer ermitteln können, schichen wir die Dinge mit der Post nach.

Nakupování (ilustrační foto)
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...