České korunovační klenoty si můžete prohlédnout v ústeckém muzeu

11. květen 2017

Muzeum města Ústí nad Labem připravilo výstavu, která připomíná dobu Karla IV. – jsou tu zbraně, mince, repliky oděvů. Vrcholem je vitrína s věrnými kopiemi korunovačních klenotů.

Nejslavnější českou královskou korunu a k ní i říšské jablko a žezlo dal zhotovit Karel IV. Přesto už od něj nese jméno Svatováclavská, protože podle Karla pravým panovníkem země české je sv. Václav a následující králové ji jen spravují. A běda tomu, kdo rukou neoprávněnou na klenoty sáhne!

Spojení svatého Václava a města na Labi je dané už od roku 1126 – v bitvě u Chlumce se Soběslavovým vojskům zjevil sám světec a vedl je do vítězného střetu s vojsky římskoněmeckého krále Lothara III. Z počátku 18. století pochází rozměrný obraz Václava jako patrona města.

A ještě jedna perlička – když se zhotovovaly první repliky korunovačních klenotů v 60. letech minulého století, byly použity syntetické drahokamy, vyráběné ústeckou Spolchemií.

Dokonalé repliky korunovačních klenotů, které můžete v muzeu vidět, zhotovil dnes už legendární Jiří Urban (jeho šperky vlastní i anglická královna Alžběta II.) ve spolupráci s dalšími špičkovými šperkaři – manžely Cepkovými.

Expozici České korunovační klenoty doplňuje dokument o výrobě klenotů a taky třeba meč štěstí, který vám splní i tajné přání. Ale pozor – už jen do 28. května 2017!

Spustit audio