Bude u Terezína jezero? Ministerstvo dalo zelenou těžbě štěrkopísku

3. červenec 2016

Těžba štěkopísku nebude mít zásadní vliv na životní prostředí - alespoň takový je názor ministerstva životního prostředí o chystanému dobývání u Počapel , tedy téměř v sousedství historického Terezína. Dolování by mohlo začít v roce 2024 a po odtěžení má na místě vzniknout jezero.

Celý schvalovací proces ale ještě není dokončen. Takzvaná EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, je prvním krokem. Povolovací řízení bude teprve následovat. "Svolali jsme veřejné projednání v Počaplech, měli jsme připomínky, které zapracovali odborníci do posudku, ale teprve teď začíná to pravé prosazování projektu," řekl ČTK tajemník terezínského městského úřadu Robert Czetmayer. Názor radnice je podle něj neutrální.

Těžit se má na 52 hektarech půdy a ve hře jsou dvě varianty – jedna předpokládá těžbu na šeestáct let druhá na třináct let. Pískovna by se měla otevřít, jakmile skončí těžba u sousedních Nučniček. Jezero z obou dobývacích prostor by pak mělo být velké 71 hektarů.

Terezín počítá s tím, že budou nyní následovat další schůzky s těžaři i občany. "Jednoznačný názor města je takový, že těžba ano, ale nesmí ovlivnit kvalitu života občanů," dodal Czetmayer. Ministerstvo životního prostředí souhlasilo s těžbou za podmínek, že bude zpracovaná protihluková studie, zamezí se prašnosti v době skrývky a bude se monitorovat vliv na ptáky a obojživelníky.

Počaply nejsou ale jediným místem, které v Polabí zajímá těžaře štěrkopísku. V oblasti jsou velká ložiska. Nad nimi je ale velmi kvalitní zemědělská půda. Litoměřicko je vyhlášená zelinářská oblast. Například právě České Kopisty, které jsou co by kamenem dohodil od Počapel, ale i vedlejší Trávčice.

Pole poblíž Trávčic na Litoměřicku

Návrhů na těžbu písků už přesto zaznělo v minulých letech vícero. Například ne tak dávný návrh těžit u nedalekých Keblic (mezi Bohušovicemi a Lovosicemi), kde se ale proti postavili občané.


Ještě předtím přišli těžaři také s nápadem dolovat písek na takzvané Litoměřické kotlině, tedy přímo u Terezína hned vedle soutoku Ohře a Labe. Proti se postavili památkáři ale i tehdejší vedení Terezína, protože těžba by ohrozila stabilitu terezínských hradeb a šancí.

Také dnes populární Žernosecké jezero u Litoměřic je vlastně bývalou pískovnou.

autor: ces | zdroj: ČTK
Spustit audio