Bitva u Lepanta: Zázračné vítězství s přímluvou Panny Marie

9. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bitva u Lepanta. Detail obrazu A. S. Fasala z roku 1933, bazilika del Carmine v italské Padově

Ve velké bitvě, která se odehrála 7. října roku 1571 u Lepanta, spojené námořní síly křesťanské Svaté ligy drtivě porazily loďstvo Osmanské říše.

Osmanští Turci sužovali svými nájezdy Evropu už od 14. století, kdy se jim podařilo proniknout na Balkán, odkud se v následujících stoletích pokoušeli expandovat do střední Evropy. V 16. století obsadili velkou část Uher a dostali se až k Vídni. Zároveň podnikali výboje ve Středozemí. Jejich piráti přepadali lodě evropských obchodníků, unášeli obyvatele přímořských oblastí a zavlékali je do tureckého otroctví.  

Bitva u Lepanta (1571), symbol konce osmanské nadvlády ve Středomoří

Pod tlakem Osmanské říše

Největšího rozkvětu Osmanská říše dosáhla v 1. polovině 16. století za vlády Sulejmana I. Nádherného, schopného válečníka i státníka. Když v roce 1566 zemřel, nastoupil na osmanský trůn jeho syn Selim II. Nebyl ani zdaleka takové eso, fakticky za něj vládla skupina velkovezírů, přesto se ale pokoušel ohromnou říši udržet. Aby si uvolnil ruce, uzavřel mír s rakouským císařem Mamiliánem II. a obrátil svou pozornost ke Středozemnímu moři. Postupně obsazoval ostrovy v Egejském moři a najal arabské korzáry, kteří prakticky zastavili námořní obchod křesťanských zemí – čímž poškodili především Benátskou republiku.  

V roce 1570 si středomořské země jasně uvědomily, že je čas na společný postup, že islámský nepřítel se nebezpečně blíží k Apeninskému poloostrovu. Osmani tehdy napadli benátské kolonie na Kypru, postupně je všechny dobyli a benátského velitele vojsk zaživa stáhli z kůže a rozčtvrtili.

Sjednocení křesťané: Svatá liga vyplouvá

Juan d'Austria, nemanželský syn císaře Karla V., velitel spojené flotily Svaté ligy v bitvě u Lepanta (1571)

Mezitím se pod patronací papeže Pia V. zformovala Svatá liga: koalice Španělska, Papežského státu, Benátské republiky, Janovské republiky a dalších menších států a také několika rytířských řádů. Liga shromáždila ohromnou flotilu čítající více než dvě stě galér, několik galeas – předchůdkyní galeon a dalších lodí. Plavidla vezla kolem 13 tisíc vojáků a zhruba 30 tisíc námořníků. Do čela flotily se postavil Juan d'Austria, mladý nemanželský syn císaře Karla V. Doprovázel ho jeho bratranec Rudolf, pozdější císař Rudolf II.

Na podzim roku 1571 se lodě Ligy vydaly ke Korintskému zálivu. Zde 6. října 1571 narazily na velkou tureckou flotilu. Turci měli více vojáků i lodí, Svatá liga měla mnohem více děl. Navíc modernějších a nabíjených kartáčovými střelami, které měly daleko ničivější účinek než koule, které létaly z tureckých zastaralých děl. To se nakonec ukázalo jako rozhodující.

Bitva u Lepanta, 7. října 1571. Obraz Lucase Valdeze (1661 - 1725) v kostele sv. Máří Magdalény ve španělské Seville

Modlitby a drtivé vítězství

Sedmého října nedaleko přístavu Lepanto (dnešní Nafpaktos v západním Řecku) se do sebe obě vojska pustila. Rozhořela se velmi tvrdá bitva. Mezi udatnými vojáky byl i Miguel de Cervantes – autor dona Quijota, který tu přišel o ruku. Celá bitva ale dopadla pro vojsko Svaté ligy skvěle: Turci byli na hlavu poraženi. Přišli o více než 25 tisíc mužů a 180 galér. Krom toho bojovníci Ligy osvobodili z lodí 12 tisíc evropských otroků. V celém křesťanstvu zavládlo nadšení. Den bitvy byl prohlášen svátkem Panny Marie Růžencové, protože se mělo se za to, že k vítězství napomohly modlitby růžence k Panně Marii. Nejlepší malíři tvořili na paměť bitvy nádherné obrazy.

Bohužel, místo aby Svatá liga řádně využila oslabení nepřítele, utápěla se ve vzájemných sporech a rozpadla se. Benátky byly donuceny uzavřít s Osmany mír, vzdát se Kypru, a ještě zaplatit reparace. Osmani se oklepali a znovu zkoušeli dostat se Evropě na kobylku přes střední Evropu. Stahovat zpátky na Balkán a postupně až na Bospor se začali až po více než sto letech, po bitvě u Vídně v roce 1683.

autoři: Veronika Kindlová , frv
Spustit audio

Související