Během sčítání lidí na Slovensku bude možné vybrat až dvě národnosti. Kolik lidí se přihlásí ke svému romství?

6. leden 2021

Na Slovensku se letos od 15. února do 31. března uskuteční sčítání obyvatel, domů a bytů. Po deseti letech sčítání přinese komplexní pohled na to, jak se Slovensko a jeho obyvatelé změnili. Získané informace poslouží jako podklad a východisko pro správné pochopení fungování společnosti, plánování nové infrastruktury, ale i prognózovaní jejího dalšího vývoje. Očekává se i to, kolik lidí se přihlásí k romské populaci.

Na Slovensku žije přibližně čtyřikrát více Romů, než kolik se jich k romské národnosti hlásí při sčítání obyvatelstva. Při posledním sčítání před deseti lety se k romské národnosti přihlásilo jen 106 tisíc lidí. Více zakladatelka neziskové organizace EDUMA Janette Motlová:

„Romů na Slovensku není jen 100 tisíc. I podle kvalifikovaných odhadů jsou odhady jen přibližné. Nikdo neobchází a neptá se lidí, jestli se cítí být Romy. Tu možnost vyjádřit se teď přináší sčítání.“

Ve sčítacím formuláři bude letos možné vybrat až dvě národnosti – hlavní a vedlejší.

„Doteď jsem si při sčítání musela vybrat jen jednu národnost.“

Může být občan Rom a současně i Slovák? Jaké je to být Romem na Slovensku? Tyto otázky si budou pravděpodobně klást mnozí Romové, kteří budou uvažovat nad tím, co vyplní při sčítání do kolonky národnost. S osvětou přišla právě nezisková organizace EDUMA. Pokračuje její mluvčí Veronika Vanochová:

„Vědomě jsme se pustili do projektu, kterým se snažíme podpořit romskou identitu při nadcházejícím sčítání obyvatelstva. V minulosti bylo možné přihlásit se vždy jen k jedné národnosti. Mnoho Romů z různých důvodů k romské národnosti nehlásilo.“

Nově se budou lidé sčítat výhradně elektronicky

„Pokud by Romové měli problém s připojením na internet, vždy jim s tím může pomoci asistent na místním obecním úřadě či by do osad měli zajít sčítací komisaři, kteří budou chodit pomáhat k lidem domů.“

Povinnost sčítat se mají všichni obyvatelé Slovenské republiky. Předseda Statistického úřadu Slovenské republiky Alexander Ballek:

„Půjde o integrované sčítání, tzn., že bude založené na práci s mnoha zdroji, nejen s údaji od obyvatel.“

Údaje bude statistický úřad získávat například i z registru obyvatel, informačních systémů sociální pojišťovny či ministerstva školství. Romská menšina na Slovensku potřebuje více pozornosti a adresných řešení na to, aby kdokoliv mohl přesněji plánovat a realisticky odhadnout rozsah potřebných opatření. Je nevyhnutelné zjistit, kolik Romů doopravdy na Slovensku žije. Opět Janette Motlová:

„Nejde o data, která by se nám měla zapsat do občanky, nebo která půjdou do zdravotní evidence. Jde o data vypovídající o populaci Slovenska.“

Pokud by se Romové ve velkém začali během sčítání hlásit k romské populaci, mělo by to i praktické pozitivní dopady pro romskou komunitu. Například více peněz ze státního rozpočtu a více podpory pro řešení problémů, jako je nezaměstnanost Romů, podpora kultury či národnostního vysílání.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.