3. ročník ocenění Lúč z tmy zná své laureáty

3. prosinec 2020

Cenu Lúč z tmy předávají romské organizace a nezávislé osobnosti těm, kteří se dlouhodobě zasazují o zlepšení postavení Romů. Tento rok cenu převzala bývalá školní inspektorka a koordinátor terénní sociální práce.

O oceněných, kteří získají Lúč z tmy, rozhodovala pětičlenná porota. Zasedaly v ní například státní tajemnice ministerstva kultury Zuzana Kumanová a ředitelka romského a výzkumného střediska Zuzana Havírová:

„To, že žijeme v divné době, neznamená, že musíme rezignovat na lidskost, na dobro, na pomoc či na ochotu dělat svět lepším. Proto je důležité ocenit ty, kteří pomáhají jiným.“

„Lúč z tmy přináší příběhy iniciativy a aktivity lidí, organizací a institucí, které se snaží bořit bariéry a měnit stereotypy, které bojují proti předsudkům.“

Porota rozhodla, že letošní ocenění získá bývalá školní inspektorka Viera Kalmárová, která odhalila diskriminaci na školách a obchodování se vzděláním na úkor romských dětí.

„Falešný mýtus hovořil o tom, že naše země nezná předsudky, že se ke všem dětem chováme stejně bez ohledu na jejich rasový původ či etnicitu. Což samozřejmě není pravda. Nebylo ale jednoduché tento mýtus zbořit, když autority naší země tvrdily něco jiného.“

Podle Viery Kalmárové jsme dnes v situaci, kdy skutečnou pravdu známe:

„Vědět, co je pravda, je dobrým základem pro to, abychom mohli problém skutečně řešit, a ne to jen předstírat.“

Druhým oceněným je regionální koordinátor pro národní projekt Terén a sociální práce ve Spišské Nové vsi Tomáš Ščuka. Ten podle organizátorů ocenění Lúč z tmy v době první vlny koronaviru udělal pro romskou komunitu mnohem více, než měl v náplni práce.

„Pracujeme, jak nejlépe umíme. Snažíme se dělat maximum proto, aby naše práce měla smysl.“

Dvaatřicetiletý koordinátor terénní sociální práce považuje ocenění za odměnu pro všechny profesionály, kteří v romských komunitách pracují. Pomoc druhým je už po několik let přirozenou součástí jeho pracovního i osobního života.

„Velké poděkování patří všem, kteří se mnou pracují a sdílí myšlenku sociální práce.“

O tom, že ve společnosti stále přetrvávají předsudky a stereotypy o Romech, ukazuje řada situací z běžného života, stejně jako různé průzkumy. Organizátoři ocenění Lúč z tmy, mimovládní organizace eduRoma ve spolupráci s Ústavem romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre chtějí právě proto zaměřit pozornost lidí na pozitivní příklady. Nejen přes Lúč z tmy chtějí organizátoři dát oceněným najevo, že jejich snaha v boji za zrovnoprávnění postavení Romů ve společnosti nezůstává nepovšimnutá.

Spustit audio